قهرمانان

قهرمانان ورزشی با مدال های خود دل ملت ایران را شاد می کنند

زاهدی گفت: قهرمانان ورزشی با اهتزاز پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی و جهانی غرور ملی، انسجام و همبستگی را ارتقا می دهند و در ایجاد شور نشاط وامید در جامعه نقش بی بدیلی را ایفا می کنند. شعار سال: زاهدی گفت: قهرمانان ورزشی با اهتز ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد