ظرفیت

ظرفیت عشایر در تولید داروهای گیاهی به کار گرفته شود

استاندار قزوین گفت: بیشتر عشایر در مناطق پر‌باران و پر رویش گیاهی سکونت دارند و می‌توان از ظرفیت آنها برای کشت داروهای گیاهی استفاده کرد. شعارسال: استاندار قزوین گفت: بیشتر عشایر در مناطق پر‌باران و پر رویش گیاهی سکونت دارند و می‌توان از ظرفیت آنها ب ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد