فرصت

فرصت برای جلب مشارکت مردم فراهم شده است

شهردار قزوین گفت: قزوین با ۱۷۰۰ سال سابقه و ۵۰ سال پایتختی یک الگوی شهری انسان محور بوده است و امروز با داشتن قومیت‌های مختلف و اقوام یک فرصت برای جلب مشارکت مردم مهیا شده است که باید از آن استفاده کنیم. شعار سال: قزوین علی صفری در مراسم تودیع و معار ...
آخرین اخبار

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد