برداشت

برداشت زعفران از ۳ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان قزوین آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از شروع عملیات برداشت زعفران از سطح ۳و نیم هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد . شعار سال: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از شروع عملیات برداشت زعفران از سطح ۳و نیم هکتار از مزارع کشاورزی این شهرستان خبر داد . ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد