اصل

اصل ۴۴ را با رهاسازی واحدهای تولیدی عملیاتی کرده ایم

شعار سال: عیدعلی کریمی در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان قزوین که روز سه شنبه با حضور وزیر کار و اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تامین اجتماعی کشور با داشتن سه میلیون بازنشسته و ۱۲ میلیون خانواده آنها بزرگترین ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد