کنترل

کنترل آسیب های اجتماعی موجب کاهش پرونده های قضایی می شود

قزوین - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش قزوین گفت: هرگونه سرمایه گذاری برای پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی مدارس، فشار کار و افزایش پرونده را در دستگاه قضایی کاهش می دهد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد