قزوین

قزوین قابلیت اجرای طرح شتابگر ملی را دارد

استاندار قزوین گفت: استان قزوین ظرفیت و قابلیت اجرای طرح شتابگر ملی را دارد و نباید اجرای آن، محدود و یا متوقف شود. شعار سال: استاندار قزوین گفت: استان قزوین ظرفیت و قابلیت اجرای طرح شتابگر ملی را دارد و نباید اجرای آن، محدود و یا متوقف شود. عبدالمحم ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد