وزارت

وزارت بهداشت باید جوابگوی بازنشستگان در طرح سلامت باشد

قزوین- دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین گفت: وزارت بهداشت باید جوابگوی طرح نظام سلامت باشد و استعفای وزیر مشکلات این عرصه را کاهش نخواهد داد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد