دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین کانون تربیت نیروی انسانی در دنیاست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: دانشگاه آزاد اسلامی دستاورد بزرگ انقلاب بوده و امروز به کانون ارزشمند تربیت نیروی انسانی در دنیا تبدیل شده است.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد