بخشدار

بخشدار مرکزی البرز منصوب شد

با صدور حکمی از سوی عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، محمد اسماعیلی به عنوان بخشدار مرکزی البرز منصوب شد. ...
بخشدار

بخشدار الموت شرقی منصوب شد

با صدور حکمی از سوی عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، احمد محمدی به عنوان بخشدار الموت شرقی منصوب شد. ...
مدیرکل

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین منصوب شد

باحکم زاهدی استاندار قزوین؛ اسدالله حمزه ای به سمت مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری قزوین منصوب شد. ...
فرماندار

فرماندار جدید شهرستان تاکستان منصوب شد

ایلنا: با حکم وزیر کشور فرماندار جدید شهرستان تاکستان استان قزوین منصوب شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد