سوسک‌های

سوسک‌های سیاه گندم به تدریج از استان قزوین خارج می شوند

قزوین- هجوم سوسک‌های سیاه گندم که حشرات غیر مضر هستند و ناخوانده به استان قزوین آمدند و مردم را نگران کردند بتدریج درحال خارج شدن از شهرهای استان هستند. ...
گزارشی

گزارشی از هجوم سوسک های سیاه به مزارع قزوین داده نشد

ایلنا: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: با وجود مشاهده جمع گسترده‌ای از سوسک‌های سیاه در برخی نقاط مسکونی استان، تاکنون موردی از هجوم این جانوران به… ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد