صندوق

صندوق کارآفرینی امید در استان قزوین برای ۹۰۰ نفر شغل ایجاد کرد

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قزوین گفت: با پرداخت ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات با کارمزد ۴ درصد برای ۹۰۰ نفر از افراد نیازمند و کارآفرین استان در سال جاری شغل ایجاد شد. شعارسال: مدیر صندوق کارآفرینی امید استان قزوین گفت: با پرداخت ۲۸ میلیارد تومان تسه ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد