مبارزه

مبارزه با فساد باید مستدل، مستند و منطبق با قانون باشد

رئیس ‌کل دادگستری استان قزوین گفت: هرکسی که می‌خواهد در راستای مبارزه با فساد حرفی بزند، با شعار نمی‌شود؛ بلکه باید مستدل و مستند و منطبق با قانون باشد.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد