جنگل‌کاری

جنگل‌کاری حاشیه جاده اقبالیه به تاکستان کمک به مدیریت بحران است

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان قزوین گفت: حفظ جنگل‌کاری حاشیه جاده اقبالیه به تاکستان کمک به مدیریت بحران برف و کولاک در این استان است.

...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد