ضرورت

ضرورت شناخت عناصر جمعیتی در برنامه ریزی امور

زاهدی با تاکید بر اینکه شناخت عناصر جمعیتی برای برنامه ریزی ضروری است، گفت: مسائل مربوط به جمعیت فقط با آمار صرف حل… ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد