درخشش

درخشش قزوین در چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر کشور

گروه اجتماعی- در مرحله کشوری چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر پایگاه خبری-تحلیلی صبح قزوین حائز رتبه برگزیده شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد