از

از سرمایه گذاران خارجی استقبال می کنیم

“عبدالمحمد زاهدی” استاندار قزوین در جریان بازدید از یک واحد تولیدی با سرمایه گذاری خارجی در زمینه صنایع چوبی در شهرک صنعتی کاسپین با اشاره به استقبال از سرمایه گذاران خارجی افزود: از ورود سرمایه گذاران خارجی به قزوین استقبال می کنیم چون ا ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد