ابهام

ابهام در قوانین موجب افزایش مشکلات ایثارگران شده است

قزوین- استاندار قزوین گفت: یکی از مشکلات اساسی جانبازان و ایثارگران ابهام و تفسیرهای متعدد از قوانین است. ...
ابهام

ابهام در قوانین مشکل اساسی حوزه ایثارگران

استاندار قزوین گفت: مشکل اساسی حوزه جانبازان و ایثارگران ابهامات و تفاسیر موجود از قوانین است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد