ساماندهی

ساماندهی مراکز جهادکشاورزی خدمات رسانی را تسهیل می کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تجهیز و ساماندهی مراکز خدمات جهاد کشاورزی در خدمات رسانی بهتر به کشاورزان و بهره برداران بخش تاثیر بسزایی دارد. شعار سال: علی اکبر متقی فرد روز چهارشنبه در اولین جلسه کارگروه استانی تجهیز و ساماندهی مراکز جها ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد