نیمی

نیمی از حوادث ترافیکی ناشی از واژگونی خودروهاست

سردار سید کمال هادیانفر گفت: نیمی از حوادث ترافیکی ما ناشی از واژگونی خودروها به دلیل عدم کنترل راننده می باشد و تاکید… ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد