علی

علی و فاطمه در صدر اسامی انتخابی قزوینی‌هاست

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین گفت: در استان قزوین بیشترین فراوانی اسامی برای پسران به ترتیب علی، محمد، حسین، مهدی و رضا و برای دختران فاطمه، زهرا، معصومه، مریم و رقیه است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد