آرزوی

آرزوی شهید مصطفی چه بود

گروه اجتماعی ـ در وصیتنامه شهید ‌مصطفی بدری آمده است: «پدر و مادر و خواهران و برادرانم؛ می‌خواهم برایم گریه نکنید و اگر هم اشکی ریختید، اشک شوق باشد؛ اشک سپاسگزاری از خداوند باشد؛ چراکه این هدیه‌ی ناقابل شما را پذیرفت و من به آرزویم رسیدم؛ آرزویی که ...
آخرین اخبار

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد