پدر

پدر شهید «عصمت‌نژاد» از خاطرات فرزند می‌گوید/ روزی ۴ بار زیارت شهدا!

گروه اجتماعی ــ پدر شهید «مهدی وامق عصمت‌نژاد» در خاطرات خود از فرزند شهیدش چنین می‌گوید: مهدی روزی چهار بار به مزار شهدا می‌رفت و فاتحه می‌خواند. وقتی به او می‌گفتم «روزی یک مرتبه کافی است؛ چرا چهار مرتبه در روز به مزار شهدا می‌روی؟»؛ به نظرتان جواب ...
آرزوی

آرزوی شهید مصطفی چه بود

گروه اجتماعی ـ در وصیتنامه شهید ‌مصطفی بدری آمده است: «پدر و مادر و خواهران و برادرانم؛ می‌خواهم برایم گریه نکنید و اگر هم اشکی ریختید، اشک شوق باشد؛ اشک سپاسگزاری از خداوند باشد؛ چراکه این هدیه‌ی ناقابل شما را پذیرفت و من به آرزویم رسیدم؛ آرزویی که ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد