توسعه

توسعه و پیشرفت استان قزوین برخی را نگران کرده است

شعار سال:  معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت:برخی از پیشرفت استان ناراحتند و نمیخواهند کاهش بیکاری واشتغال ایجاد شده را باور کنند و با تخریب مدیران در صدد ناامید کردن مردم از خدمات دولت هستند. پنجمین جلسه اشتغال استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد