۲۰

۲۰ میلیارد ریال اعتبار به آموزش و پرورش استان قزوین اختصاص یافت

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تجهیز هنرستان‌ها و استقرار پایه دوازدهم به استان قزوین اختصاص یافت. شعار سال: مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور تجهیز هنرستان‌ها و استقرار پایه ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد