اعتبارات

اعتبارات مصوب تملک داراییهای جهاد کشاورزی به ۳۴۷میلیارد ریال رسید

حمیدرضا تبسمی گفت: اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای سازمان جهاد کشاورزی قزوین به 347میلیارد ریال رسید. ...
تخصیص

تخصیص ۲۷۳ میلیارد ریال به کشاورزی استان قزوین

معاون برنامه‌ریزی‌واموراقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون مبلغ 273 میلیارد ریال از… ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد