اختصاص۳۰۰

اختصاص۳۰۰ میلیارد تومان برای آبرسانی مناطق عشایری

کرمعلی قندالی از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین منابع آبی و ۲۶۰ میلیارد تومان برای تقویت زنجیره تولید عشایر خبر دا… ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد