تمدن

تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب مورد توجه قرار دارد

قزوین - ایرنا - رئیس پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: شکل گیری، راهکارها و اهداف تمدن نوین اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی مورد اشاره قرار گرفته و تبیین شده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد