تفکر

تفکر شهید آوینی ۳۰ سال جلوتر از عصر خویش بود

گروه فرهنگی ــ یک استاد دانشگاه گفت: اندیشه‌های شهید آوینی چنان است که می‌توان حداقل وی را ۳۰ سال جلوتر از زمان خود معرفی کرد؛ چرا که در دوره‌ای که وی مقالاتش را نگاشته در موضوعات انتخابی‌اش وحید و تنهاست و نظیری چون خود نداشت. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد