محرز

محرز بودن تخلف اداره کل راه و شهرسازی در باره واگذاری اراضی پونک در قزوین

ایلنا: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: تخلفات راه و شهرسازی قزوین مبنی بر واگذاری بخشی ازاراضی پونک به افراد غیر محرز بوده و این ادعا هرگز تکذیب نشده اس… ...
رصد

رصد اراضی زراعی و باغی قزوین از سوی تیم‌های حفاظتی سازمان جهاد کشاورزی

ایلنا: مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تیم‌های حفاظتی جهاد کشاورزی قزوین در ایام نوروز، در آماده‌باش کامل هستند و هرگونه فعالیت در اراضی زراعی و باغی… ...
شناسایی

شناسایی ۸۲۶ تغییر کاربری اراضی ملی در قزوین

ایلنا: رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: 826 تغییر کاربری اراضی ملی در قزوین شناسایی شده است و باید با تکمیل لیست متخلفان تا یک ماه آینده برای قلع و قمع و تخریب… ...
تخصیص

تخصیص قبر رایگان به خبرنگاران در استان قزوین

علی صفری در نشست صمیمانه خود با اصحاب رسانه که در سالن جلسات مفاخر استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: امروز معیار توسعه یافتگی کالبدی نیست بلکه در بسیاری از شهرهای دنیا تعداد صندلی‌های تئاتر آن شهر را معیار توسعه یافتگی می‌دانند‌. شعار سال: شهردار قزو ...
قطع

قطع شریان حیاتی شهر زیر پایه پل‌ها

شعارسال: کنار خیابان می‌ایستم و به درختان وسط بلوار خیره می‌شوم که در باد گرم عصر تابستان بی خیال حرکت اتومبیل‌ها، سخاوتمندانه راه را برای تنفس شهر هموار می‌کنند؛ عکاس خبرگزاری می‌آید و به اتفاق هم راهی قبرستان قدیمی شهر می‌شویم. نزدیک «نوبلی» تعداد ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد