وقتی

وقتی عوارض آزادراه صفر می شود

دادستان قزوین دریافت عوارض در آزادراه قزوین به زنجان را به دلیل مشکلات ایمنی جاده ممنوع کرد تا مدعی العموم به مطالبات عمومی وارد شده باشد. شعارسال: داستان از آنجایی شروع شد که آزادراه قزوین به زنجان دچار مشکلات و نواقصی شده بود که باید رفع می شد. ترد ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد