ضرورت

ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شرکت های دانش بنیان

عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین در اولین جلسه اقتصاد مقاومتی سال جاری بر اهمیت شرکت های دانش بنیان رد صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره داشت و گفت که باید تصدی این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود تا جایگاه خود را در بحث رونق تولید اجرا کنند. وی همچنین به ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد