بی‌توجهی

بی‌توجهی نسبت به خشک شدن درختان توت در قزوین + فیلم

درختان توت در منطقه باراجین شهر قزوین به علت بی‌توجهی و آبیاری نکردن در حال خشک شدن است. شعار سال: درختان توت در منطقه باراجین شهر قزوین به علت بی‌توجهی و آبیاری نکردن در حال خشک شدن است. شهروندی ضمن گلایه از این وضعیت، فیلمی را نیز برای ما ارسال کرد ...
مرکز

مرکز تحقیقات هسته‌ای در قزوین راه اندازی می‌شود

با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و اختصاص ۴۰ هکتار زمین مرکز تحقیقات هسته‌ای در قزوین راه اندازی می‌شود. شعار سال: عبدالمحمد زاهدیاستاندار در دیدار بامعاون سازمان انرژی اتمی ایرانافزود: برای راه اندازیمرکز تحقیقات هسته‌ایبیش از ۴۰ هکتار زمین مورد نی ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد