۶۰۰

۶۰۰ هزار بافنده فرش کشور بیمه می‌شوند/ فرش معتمد قزوین قابلیت ثبت ملی و جهانی دارد

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اعلام اینکه ۶۰۰ هزار بافنده فرش در کشور بیمه می‌شوند، گفت: باید در قانون بودجه بیمه بافندگان دیده شود و با کمک مجلس امیدواریم سهم بیمه تأمین اجتماعی افزایش یابد و ۶۰۰ هزار بیمه‌شده در صنعت فرش داشته باشیم. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد