طرح

طرح غربالگری شنوایی‌سنجی در قزوین افتتاح شد

طرح غربالگری شنوایی سنجش با هدف پیشگیری از به وجود آمدن معلولیت‌های شنوایی برای ارزیابی کودکان 3 تا 5 سال افتتاح شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد