ایجاد

ایجاد اشتغال برای ۳۲۰نفر از بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان البرز

قزوین (پانا) – سید مهدی کاظمی، جانشین رییس ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین، گفت: هدف از اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل ایجاد پایداری نسبی و تاب آوری شهر در شرایط اضطراری و بحرانی است. به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گ ...
هدف

هدف از طرح جامع پدافند غیرعامل، ایجادپایداری در زمان بحران است

قزوین (پانا) – سید مهدی کاظمی، جانشین رییس ستاد مدیریت بحران شهرداری قزوین، گفت: هدف از اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل ایجاد پایداری نسبی و تاب آوری شهر در شرایط اضطراری و بحرانی است. به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین؛ کاظمی گ ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد