گونه

گونه آهو در دشت الله آباد قزوین احیا می شود

مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: با بررسی راهکارهای علمی احیاء گونه جانوری آهو در دشت الله آباد قزوین زمینه پیشگیری از توسعه کانون ریزگرد نیز فراهم می شود. شعار سال: سیاوش شمسی پور  اظهار کرد: منطقه الله آباد هم منطقه شکار ممنوع است و هم اخیرا در مع ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد