پیگیری

پیگیری میراث فرهنگی استان قزوین برای ثبت ملی قنات اردکان

ایلنا: معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین گفت: این اداره کل پیگیر ثبت ملی قنات تاریخی فضعلی خان رادکان در شهرستان تاکستان است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد