انتشار

انتشار کتاب «تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی»

کتاب «تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی-ایرانی» نوشته استاد عبدالحمید نقره‌کار (عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران) با همکاری مهدی حمزه‌نژاد (عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران) و علی‌محمد رنجبر کرمانی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم) توس ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد