امنیت

امنیت در استان قزوین برقرار شده است

استاندار قزوین گفت: هیچ‌گونه تعلل در برخورد با آشوبگران در کار نیست و کوچکترین تحرک آنها رصد شده و با شدت تمام با آنها برخورد می‌شود و در حال حاضر امنیت در استان قزوین برقرار شده است. شعارسال: استاندار قزوین گفت: هیچ‌گونه تعلل در برخورد با آشوبگران د ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد