گم‌

گم‌ شدن بوستان کتاب در فضای مجازی

گروه فرهنگی ــ فرهنگ محوری‌ترین برگ هویتی یک ملت محسوب می‌شود و یکی از راه‌های مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مسئله کتاب، کتاب‌خوانی و ترویج مطالعه در جامعه، خصوصاً در میان جوانان و نوجوانان، است که مدت‌هاست تحت‌الشعاع فضای مجازی قرار گرفته است. در ا ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد