رییس

رییس سازمان جهاد کشاورزی قزوین منصوب شد

برای نخستین بار در طول تاریخ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، یک مدیر زن به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شد. شعار سال: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در حکمی خانم فاطمه خمسه را به سمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین منصوب کرد. در حکم خانم خمس ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد