جهاد

جهاد دانشگاهی حامی دولت منتخب مردم است

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی یک‌نهاد فرهنگی-علمی است اگر بخواهد پیشرفت کند باید از سیاست دور باشد تا با همه دولت‌ها کار کند، ما در جهاد دانشگاهی یک شعار داریم و آن اینکه ما تابع رهبری و حامی دولت‌های منتخب مردم هستیم. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد