توزیع

توزیع ۲۵ میلیارد تومان ارزش افزوده بین شهرداری‌های استان قزوین

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: در دو ماه امسال ۲۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل ارزش افزوده به شهرداری‌های استان پرداخت شد.

...
۱۳۵۰

۱۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار ارزش افزوده در استان قزوین توزیع شد

قزوین – ایرنا – مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین گفت: طی 9 ماه سال جاری یک هزار و 350 میلیارد ریال اعتبار از محل مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری های قزوین توزیع شده است و امیدواریم در سه ماه باقی مانده درصد بیش ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد