مکانیزاسیون

مکانیزاسیون فرایندها در تسهیل و ایجاد شفافیت ضروری است

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران گفت:‌ مکانیزاسیون فرایندها در تسهیل و ایجاد شفافیت در فرایندهای این شرکت ضروری است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد