احزاب

احزاب سیاسی بسترساز حضور جوانان در عرصه مدیریتی باشند

قزوین - ایرنا - استاندار قزوین گفت: جریان های سیاسی می توانند با تعامل و گفت و گو و پرهیز از هرگونه نزاع های سیاسی بسترساز برون سپاری مدیریت جامعه به جوانان باشند. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد