آب،

آب، مسأله نخست استان قزوین و کشور

شعارسال: «عبدالمحمد زاهدی» در نخستین جلسه شورای اداری استان قزوین در سالن استانداری، با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری تصریح کرد: حمایت از کالای ایرانی بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی است که فراتر از خرید و مصرف کالای ایرانی است، چونهم مردم و هم م ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد