ابهام

ابهام در قوانین مشکل اساسی حوزه ایثارگران

استاندار قزوین گفت: مشکل اساسی حوزه جانبازان و ایثارگران ابهامات و تفاسیر موجود از قوانین است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد