مصطفی

مصطفی صالحی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین شد

با صدور حکمی از سوی زاهدی استاندار قزوین، مصطفی صالحی به سمت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین منصوب شد. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد