آسیب

آسیب بارندگی‌های اخیر به ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های استان قزوین

گروه اجتماعی ــ معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت: طبق برآورد صورت گرفته، سیل و بارندگی‌های اخیر به ۲۰۰ کیلومتر از راه‌های استان آسیب زده و ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت به بار آورده است. ...
آخرین اخبار
بانک پاسارگاد